Werkwijze

Ieder traject start met een uitgebreide vrijblijvende kennismaking. Ik bezoek u thuis of in de instelling waar u verblijft. Samen bekijken we welke ondersteuning u nodig heeft.

Wanneer er sprake is van wederzijds vertrouwen, u vertrouwt mij tenslotte uw financiën toe, kan een traject gestart worden. U krijgt uitleg over de werkwijze waarbij afspraken worden vastgelegd.

Wanneer u zich aanmeldt voor beschermingsbewind, mentorschap of curatele zal dit aangevraagd worden bij de rechtbank via een verzoekschrift. Dit verzoekschrift vullen we samen in en kan dan direct bij de rechtbank worden ingediend.

+Bas is lid van de BPBI, de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders. De branchevereniging staat garant voor goede dienstverlening. Zij stelt eisen omtrent integriteit, kwaliteit en financiële deskundigheid van haar leden.

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met +Bas.