Beschermingsbewind +Bas

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel bedoeld om mensen die niet in staat zijn zelf hun financiën te regelen hierbij te helpen en te beschermen. Er zijn twee redenen waarom beschermingsbewind aangevraagd kan worden:

  • Lichamelijke of geestelijke toestand.
  • Het hebben van problematische schulden.

Mentorschap

Mentorschap is een wettelijke maatregel om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke, niet-financiële zaken regelt.

Curatele

Curatele is een wettelijke maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De kantonrechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. De curatele wordt alleen ingesteld indien de lichtere beschermingsmaatregelen, bewind en mentorschap, onvoldoende zijn.

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met +Bas